Bilimsel Dergilerdeki Yayınlarım

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.  Turan, A., Kul, Z., Özyiğit, T., Gözü, A., Özsoy, Z.:
Use of the scalp vein infusion set for irrigation in infections of the hand.
Plast Reconstr Surg. 114 (4), 1004 – 1005 (2004) (Editöre Mektup)

2.  Türkaslan, T., Özyiğit, M.T., Özcan, H., Özsoy, Z., Turgut, H.:

Metastatic bronchogenic carcinoma of the hand
Plast Reconstr Surg. 114 (6), 1679 – 1681 (2004) (Editöre Mektup)

3.  Türkaslan, T., Dayıcıoğlu, D., Özsoy, Z., Özyiğit, T.:

An easy way to mark anatomic structures for surgical photography
Plast Reconstr Surg. 115 (7) , 2171 – 2172 (2005) (Editöre Mektup)

4.  Gözü, A., Özyiğit, T., Özsoy , Z.:
Use of distally pedicled sural fasciocutaneous cross-leg flap in severe foot and ankle trauma: a safe alternative to microsurgery in very young children (orjinal makale)
Ann Plast Surg 55 (4) , 374 – 377 (2005)

5.  Özsoy, Z., Özyiğit, T., Türkaslan, T., Gullüoğlu, M.G.:
Ultra-late metastasis of cutaneous Melanoma
Dermatol Surg. 32 (10) , 1287 – 1289 (2006) (Olgu Sunumu)

6.  Turan, A., Kul, Z., Türkaslan, T., Özyiğit, T., Özsoy, Z.:
Reconstruction of lower half defects of the nose with the lateral nasal artery pedicle nasolabial island flap. (orjinal makale)
Plast Reconstr Surg. 119 (6), 1767 – 1772 (2007)

7. Özyiğit, T., Türkaslan, T., Özsoy, Z.:

Dorsal V-Y advancement flap for amputation of the fingertips.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. Apr 10th (2007)

8. Özyiğit, T., Türkaslan, T., Ertugrul, Ö., Ertugrul, B., Çevikbaş, U., Özsoy, Z.:

Protective effects of Carvedilol on ischemia-reperfusion injury in rat epigastric island skin flaps.
Eur J Plast Surg. Apr 16th (2007)

9. Özsoy, Z., Gözü, A., Özyiğit, T., Genç, B.:

Amazia with midface anomaly.
Aesth Plast Surg. May 3rd (2007)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

1.  Türkaslan , T., Özyiğit , T., Gözü , A., Özsoy , Z.:

Klippel-Feil sendromu: Damak yarıklı bir olgunun sunumu
Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi 2 (1) , 47–50 (2004)

2.  Kul , Z., Gözü , A.,  Turan , A., Özyiğit , T., Özsoy , Z.:
Travmatik mandibula kırıkları ; geriye dönük inceleme
Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi       Dergisi 2 (2) ,  71 – 74  (2004)

Kongre Sunumları ve Poster Çalışmalarım

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1.  Türkaslan, T., Özyiğit, T., Özcan, H., Özsoy, Z.:

A case report: An interesting hand tumor metastatic bronchogenic carcinoma to phalanx (poster)
6th Panhellenic Congress of Plastic Rekonstructive and Aesthetic Surgery.  1 – 5 Ekim 2003 Atina Yunanistan
Abstract Book Sayfa: 162

2.  Kul,Z., Türkaslan,T., Özyiğit, T., Özsoy, Z.:
Homodigital V-Y advancement and rotation flap for fingertip injury.
6th European Trauma Congress, May 16-19, 2004 Prag Çek Cumhuriyeti

3.  Özyiğit , T., Turan , A., Kul , Z., Türkaslan , T., Özsoy , Z.:
A rat fascial flap for repair of abdominal wall defect (poster)
10th Congress ESPRAS 2005 30 Ağustos – 3 Eylül 2005 Viyana Avusturya. Abstract Book Sayfa: 215

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildirileri:

1.   Kul, Z., Gözü, A., Haspolat, Y., Özyiğit , T.,  Özsoy, Z.:
Adolösan dönemi meme yanık kontraktürlerine yaklaşımlarımız (poster)
24. Ulusal Türk Plastik  Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002  Ankara. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 98

2.   Özyiğit, T., Gözü, A., Haspolat, Y., Dayıcıoğlu, D., Özsoy, Z.:
Bazal hücreli kanserlerin nadir formu: Dev bazal hücreli kanserler (poster)
24. Ulusal Türk Plastik  Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi
18 – 20 Ekim 2002  Ankara. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı Sayfa: 105

3.    Türkaslan, T., Özcan, H., İşler, C., Özsoy, Z., Özyiğit, T.:
İnkomplet dudak ve yarık dudak burun deformitesinde nazal taban
yükseltilmesi (poster).

26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi. 21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara. Özet Kitabı Sayfa : 259

4.    Özyiğit, T., Türkaslan, T., Kul, Z., Turan, A., Özsoy, Z.:
Parmak ucu yaralanmalarında dorsal V-Y ilerletme flebi (poster)
26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi.

21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara. Özet Kitabı Sayfa : 263

5.    Özsoy, Z., Özyiğit, T., Türkaslan, T., Haspolat, Y.:
Ultra-geç karaciğer metastazlı malign melanom (poster)
26.TPREC Derneği 26. Ulusal Kongresi.

21 – 25 Eylül 2004 Bilkent Oteli Ankara. Özet Kitabı Sayfa : 264,265

6.    Özsoy, Z., Gözü, A., Özyiğit, T.:
Binder sendromuna eşlik eden amasti olgusu (poster)
TPREC Derneği Kış Sempozyumu
10 – 13 Mart 2005 Ilgaz Mountain Resort Kastamonu. Sempozyum Kitabı Sayfa : 48

7.   Türkaslan, T., Özsoy, Z., Özyiğit, T.:
Jinekomastide tedavi algoritmamız ve operasyon öncesi değerlendirmenin önemi (poster)
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu
11 – 15 Mayıs 2005 Swissotel İstanbul. Özet Kitabı Sayfa: 13

8.   Özsoy, Z., Gözü, A., Özyiğit, T.:

Binder sendromuna eşlik eden amasti olgusu (poster)
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Kongresi ve Rinoplasti Kursu
11 – 15 Mayıs 2005 Swissotel İstanbul. Özet Kitabı Sayfa : 22

9.   Gözü, A., Özyiğit, T., Ünal, M., Yıldırım, G., Sander, S., Özsoy, Z.:
Erken cerrahi yaklaşım gerektiren oldukça nadir bir doğumsal anomali: maksillo-mandibuler füzyon (olgu sunumu poster)
27.TPREC Kongresi
14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya. Özet Kitabı Sayfa : 289

10.  Özyiğit, T., Gözü, A., Özcan, H., Genç, B., Özsoy, Z.:
Bazal hücreli kanserlerin nadir görülen formu (poster)
27.TPREC Kongresi. 14 – 17 Eylül 2005 Selçuk Üniv. Kampüsü Konya
Özet Kitabı Sayfa : 425

11.  Özyiğit, T., Gözü, A., Yoğun, N., Özsoy, Z.:
Yüzde posttravmatik yabancı cisim (poster)
TPREC Kış Sempozyumu Prof. Halit Ziya Konuralp Konferansı
16 – 19 Mart 2006 Klassis Resort Hotel Silivri. Özet Kitabı Sayfa : 12

12.  Türkaslan, T., Özsoy, Z., Özcan, H., Özyiğit, T.:
Yarık dudak burun deformitesinde geç dönem maksillofasial deformitenin
düzeltilmesinde üst dudak kas-skar flebinin yeri (poster)
TPREC Kış Sempozyumu Prof. Halit Ziya Konuralp Konferansı
16 – 19 Mart 2006 Klassis Resort Hotel Silivri. Özet Kitabı Sayfa : 28

13.  Özyiğit, T., Gözü, A., Yoğun, N., Özsoy, Z.:
Elin nadir bir enfeksiyonu: Deri şarbonu olgu sunumu (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya. Kongre Kitabı Sayfa : 179 – 180

14.  Türkaslan, T., Özyiğit, T., Akkuş, Ali., Özsoy, Z.:
Komplike bir el amputasyonunun sonuçları (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi.

25 – 28 Mayıs 2006 Antalya. Kongre Kitabı Sayfa : 209

15.  Türkaslan, T., Özyiğit, T., Yoğun, N., Özsoy, Z.:
Median sinir motor dalında bası yapan fibrolipom olgusu (poster)
10.El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
25 – 28 Mayıs 2006 Antalya. Kongre Kitabı Sayfa : 253 – 254

16.  Türkaslan T., Özcan H., Özyiğit T., Dayıcıoğlu D., Özsoy Z.:

Geç dönem yarık dudak burunun tek aşamalı tedavisi
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara
Kongre Kitabı Sayfa : 21

E17. Türkaslan T., Turan A., Dayıcıoğlu D., Özyiğit T., Özsoy Z.:
Memede şekil bozukluğu yapan ön aksiller kıvrım yanık kontraktürleri
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 49

18.  Özyiğit T., Türkaslan T., Özsoy Z., Ertuğrul Ö., Çevikbaş U.:
Karvedilolun,rat epigastrik ada flebi modelinde iskemi-reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkileri
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 57-58

19.  Özyiğit T., Türkaslan T., Akkuş A., Özsoy Z.,Yangın Z., Arıcı H., Çevikbaş U.:
N-asetil sistein ve vitamin e’nin el cerrahisi olgularında kol turnikesine bağlı
oluşan iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesindeki etkisi
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 147

20.  Özyiğit T.,Gözü A.,Özcan H., Türkaslan T., Özsoy Z., Yoğun N.:
Primer çene kist ve tümörleri
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 162

21.  Özyiğit T., Türkaslan T., Gözü A., Özcan H.,Yoğun N., Özsoy Z., Özdemir A.:
Dudak/Damak yarıklarındaki deneyimlerimiz
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 178-179

22.  Türkaslan T., Özyiğit T., Akpınar C., Özsoy Z.:
Erişkin yaşta damak yarığının primer onarımı:üç olgu sunumu
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 185-186

23.  Özcan H., Genç B.,Özsoy Z., Dayıcıoğlu D., Özyiğit T.:
Tek taraflı dudak yarığı burun deformitesinin dudak ile birlikte erken onarımı
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 190

24.  Özyiğit T., Eryılmaz R., Şahin M., Türkaslan T., Özsoy Z.:
Dev kist dermoid sakral olgularında fasyokutan gluteus flebi ile onarım
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 253

25.  Türkaslan T., Özyiğit T., Yoğun N., Özsoy Z.:
Bilateral uyluk flebi ile iki-aşamalı skrotum onarımı
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 260

26.  Özcan H., Genç B., Özsoy Z., Dayıcıoğlu D., Özyiğit T.:
Genç gigantomastik hastalarda pediküllü onarım yöntemleriyle karşılaşılan sorunlar
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 287

27.  Özyiğit T., Gözü A., Özsoy Z., Akpınar C.:
Deri kanserleri-coğrafi dağılımı ve diyabet ilişkisi
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 290

28.  Özyiğit T., Türkaslan T., Gözü A., Özcan H., Özsoy Z., Yoğun N.:
Bası yaralarındaki deneyimlerimiz
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
20-23 Eylül 2006 Ankara. Kongre Kitabı Sayfa : 307-308

29.  Türkaslan T., Özyiğit T., Yoğun N., Gözü A., Özcan H., Özsoy Z.:
Bası yaralarındaki deneyimlerimiz ve geç sonuçlar
1. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi
15-18 Kasım 2006 Silence Beach Resort Hotel Side Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 68

30.  Türkaslan T., Dayıcıoğlu D., Özyiğit T., İşler C., Özsoy Z.:
Bası yaralarına yeni bir yaklaşım deepitelize Cep (pouche) flep ile onarım
1. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Yara Bakımı Kongresi
15-18 Kasım 2006 Silence Beach Resort Hotel Side Antalya
Kongre Kitabı Sayfa : 75-76

31.  Özyiğit M.T., Özcan Ü. O., Çakır B., Samancılar Ö.:

Jinekomasti Olgularındaki bir yıllık deneyimimiz   30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Titanic Hotel Lara Antalya. Kongre Kitabı Sayfa 578

32.  Özyiğit M.T., Özcan Ü. O., Çakır B., Ergürbüz S.:

Erken yaşta ortaya çıkmış ilginç bir Dupuytren Kontraktürü olgusu                 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Titanic Hotel Lara Antalya.  Kongre Kitabı Sayfa 579

33.  Özyiğit M.T., Samancılar Ö., Korkmaz F., Büyükkurt S..:

Yağ emme yöntemine farklı bir şırınganın ayarlanması

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2008 Titanic Hotel Lara Antalya    Kongre Kitabı Sayfa 584

34.  Özyiğit M.T., Gözü A., Yoğun N., Özdemir A., Özsoy Z.:

Hayvanlara ilaç uygulamada güvenilir bir yöntem: Pedikül içine enjeksiyon

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2008 Titanic Hotel Lara Antalya    Kongre Kitabı Sayfa 374

35.  Özyiğit M.T., Türkaslan T., Akkuş A.M., Akpınar C., Özsoy Z.:

Ratlarda gastrointestinal sistem yoluyla ilaç uygulamada güvenilir bir yöntem

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Titanic Hotel Lara Antalya.  Kongre Kitabı Sayfa 375

36.  Özyiğit M.T., Gözü A., Mete Ö., Uysal M., Özsoy Z.:

Amifostinin iskemi reperfüzyon hasarına olan etkisinin sıçan epigastrik ada flebi modelinde araştırılması

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

15-19 Ekim 2008 Titanic Hotel Lara Antalya. Kongre Kitabı Sayfa 376

37. Özyiğit M.T., Özcan Ü. O., :

Meme başının aşırı projekte olduğu ilginç bir olgunun sunumu

 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

17-21 Ekim 2009 Hilton Otel Adana. Kongre Kitabı Sayfa 130

37. Özyiğit M.T., Özcan Ü. O., :

Aynı kompartmanda iki farklı el tümörü olgusu

31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

17-21 Ekim 2009 Hilton Otel Adana. Kongre Kitabı Sayfa 186