BURUN UCU ŞEKİLLENDİRME AMELİYATI

TİPPLASTİ

İzole “Burun Ucu Şekillendirme”, bütün burun ameliyatlarının küçük bir kısmını oluşturmakla birlikte rinoplasti ameliyatlarında rutin olarak yapılan bir işlemdir. Burun ucu şekillendirme endikasyonu olan kişilerin burunlarının diğer kısımlarının yüz ve alın yapıları ile uyum içinde olması gerekir. Örneğin alın-burun açısının doğru ölçü aralığından olması gerekir. Benzer şekilde burun piramidi yüzde çok geniş yer tutmamalıdır. Burun ucu haricinde, burnun geri kalan kısımlarının harmonisi ve açılarının ölçümleri kabul edilebilir sınırlar içinde ise o zaman burun ucu şekillendirilmesinden bahsedilir.

Burun ucu şekillendirilmesinde, kolumella denilen, burun ucu ile, dudak üst sınırından geçen çizginin hemen hemen orta noktasından bir kesi yapılır. Burun alt kıkırdakları ve septum denilen iki burun deliğini birbirinden ayıran kıkırdak kısım ortaya çıkartılır. Problemler bir şekilsel bir de yapısal olarak karşımıza çıkabilmektedir. Şeklen burun ucu yuvarlak, aşarı sarkık veya aşırı yukarıya dönük olabilmekle birlikte yapısal olarak burun alt kısım kıkırdakları aşırı geniş olabilir. Eğer böyle bir yapısal genişlik varsa bu geniş ve hipertrofik olan kısımlar belirli ölçüde kısaltılır ve sonrasında dikişler yardımıyla şekillendirilir. Bu yeni oluşturulan kıkırdak şeklin üzerine deri kapatılır ve ameliyat sonlandırılır. Çok dikkat edilmesi gereken bir nokta derinin kalınlık ölçüsüdür. Eğer burun derisi aşırı kalın ise burun ucunda her ne kadar şekillendirilme yapılırsa yapılsın bu değişiklikler kendini göstermeyecektir; bu sebepten dolayı burun derisini inceltmek gerekir. Burun ucu derisinin inceltilmesi işlemi belirli bir seviyeye kadar mümkündür; bu seviye aşıldığı taktirde burun ucu derisinin kan damarlarında bozulma ve yara iyileşme sorunları ortaya çıkacaktır.

Benzer şekilde burun ucu derisinin çok ince olduğu hastalarda da oluşabilecek en ufak asimetri dikkat çekici hale gelebilecektir.

Seçilmiş vakalarda, daha önce herhangi bir cerrahi müdahale yapılmamış olanlarda, sadece dikiş ile burun ucu şekillendirilebilir; greft denilen başka kısımdan alınan kıkırdak yamasına genellikle ihtiyaç duyulmaz. Daha önce ameliyat olmuş kişilerde durum farklıdır. Çünkü anatomik yapı bozulduğu için ve burnun düzeltilme ameliyatı olduğu için genellikle kıkırdak greft kullanmak gerekir. Burundaki kıkırdaklar ilk ameliyatta bozulmuş olabileceğinden deformitenin ağırlığına göre kulak veya kaburgadan greft almak gerekebilecektir.

Burun Ucu Şekillendirmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burun ucu şekillendirilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli başka bir nokta da burun ameliyatı öncesinde yapılan simülasyon çalışmalarıdır. Unutulmamalıdır ki bu çalışmaların amacı burnun kendi içindeki oranlarının tespit edilmesi ve ameliyat hakkında kabaca bir fikir vermesinden öte değildir. Ameliyat öncesi hazırlanan simülasyon resimlerinin, ameliyatta yakalanmasının mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

Bazı durumlarda burun-yüz ilişkisi, burun-alın ilişkisi normal ve kabul edilebilir açılarda ve oranlarda olmasına ragmen sadece izole olarak burun ucu şekil bozukluğu  karşımıza çıkabilmektedir.

Burun ucu şekillendirilmesi ister sadece burun ucu yapılsın isterse de rinoplastinin bir parçası olarak yapılsın ameliyatın zor olan kısmıdır. Simetri, doğru projeksiyon burun ve yüzün diğer yapıları ile orantılı hale getirme gerekliliği başarılı bir tipplastinin doğru adımlarıdır. Her burun estetiği birbirinden farklıdır ve standart bir yaklaşım düşünülemez. Bazı durumlarda burun ucu kaldırılması gerekirken bazı durumlarda ise burun ucu projeksiyonunun azaltılması gerekir. Primer (ilk defa) yapılan tipplastiler hemen her zaman kendi içinde dikiş ile düzeltilebilirken sekonder olan veya travmatik ileri deforme olanlarda septum veya kulak çukurundan kıkırdak greft almak gerekebilir.

Burun Ucu Şekillendirmede Hangi Malzemeler Kullanılmaz

Plastik cerrahlar hiçbir zaman sentetik malzemeler kullanmaz, tüm vücut yapılarına hakim olduklarından gerektiği durumlarda vücudun kendi dokularını kullanır, kaburga kıkırdak greftine müracaat ederler.

Plastik cerrahi nosyonu ile hareket edildiğinde estetik bakış açısı ve bütünsel yaklaşım ile burun şekillendirmede fark yaratılmaktadır.

Burun Ucu Şekillendirme