ÇENE KONTÜRÜ DÜZELTME UYGULAMASI

ÇENE KONTÜRÜ DÜZELTME NEDİR?

Çene problemleri doğumsal ve edinsel olarak iki kategoride toplanabilir. Yapısal anomaliler genetik orijinlidir ve çenenin iskelet sistemini etkiler. Çenenin ileride olması, geride olması veya projeksiyonunun aşırı olması veya yetersiz olması gibi sorunları kapsar. Eğer alt çene-üst çene kapanması normal ise veya ağız kapalı konumda ısırma yapılabiliyorsa yani açık kalmıyorsa çene ucuna yapılan müdahaleler ile bu problem düzeltilebilir. Yok eğer alt-üst çene kapanma problemi varsa o zaman alt çene geriletme, üst çene ilerletme gibi ameliyatlar gündeme gelir.

Çenenin ayrıca köşe kısımları yetersiz projekiyona sahip olabilir. Bu değerlendirmelerin yapılabilmesi için 18 yaşın dolması beklenmelidir. Bu yaştan itibaren mandibula köşe kısımlarını örten implantlar kullanarak bu problem kolay bir biçimde çözülür. Çene implantını yerleştirmek için ağız içinden kesi yapılır, uygun cep açıldıktan sonra implant çene kemiğine fikse edilir. Sonra kesi eriyen dikişlerle kapatılır. Herhangi bir iz kalmaz.

Bunun haricinde çenenin edinsel problemlerinden büyük kısmı yaşlanma ile ilgilidir. Yaşla birlikte yanak dokuları çene üzerine düşerek çene kontörünü bozar ve kötü bir görünüme neden olur. Tedavisinde lazer lipoliz yöntemi en güncel yaklaşımdır.