ÇENE KONTÜRÜ DÜZELTİLMESİ:

Dünya çapında kitlelere hitap eden ünlü insanların yüz konturlerinin belirgin ve projektil olması tesadüf değildir. Yüz, tümsek ve çukurlardan oluşmalı, hiçbir zaman düz bir profile sahip olmamalıdır. Çıkıntılı elmacık kemikleri her zaman hedef olduğu gibi çıkıntılı çene de güçlü bir yüzün göstergesidir. Genellikle yapısal bir deformite olarak karşımıza çıkan çenenin yetersiz gelişme problemi, ileri yaşlarda yüz atrofisi dediğimiz yumuşak dokunun ve kemik dokunun erimesine bağlı olarak da kendini göstermektedir.

Nedeni her ne olursa olsun çene atrofisi dediğimiz bu durum, çenenin orta kısmında görülebildiği gibi köşe kısımlarında da kendini gösterebilir.

Çene Kontürü Düzeltme Yöntemleri

Çene kontürü bozukluklarının düzeltilmesindeki yöntemler kalıcılık süresine, anestezi şekline ve ameliyatlı/ameliyatsız olmasına göre değişiklik gösterir.

Hyaluronik asit veya benzeri dermal dolgu maddeleri ile yapılan kontur düzeltme işlemi lokal anestezi bile gerektirmezken ayaktan yapılan bir işlemdir. Ancak ortalama 15-18 ay gibi bir zaman sonra tekrar edilmelidir.

Kişinin kendi yağından hazırlanan yağ dokusu ile de aynı sonuç alınabilir. Bu işlem, dermal dolgudan farklı olarak cerrahi bir işlemdir ve lokal veya genel anestezi altında yapılır. Kişinin, genellikle karın bölgesinden alınan yağ hücreleri belirli bir saflaştırma işleminden geçirildikten sonra ameliyat öncesi planlanmış ve çizimi yapılmış olan çene bölgesine enjekte edilir. Transfer edilen yağın, ortalama %30-% 70 sağkalım oranı mevcut olup,  bazı durumlarda ikinci bir enjeksiyon yapılması gerekebilir.

Yukarıda bahsedilen iki yöntemde de herhangi bir kesi yapılmadığı için herhangi bir iz kalmamaktadır.

Üçüncü bir yöntem de cerrahi olarak yüze implant yerleştirmektir. Genel anestezi altında yapılan bu işlemde, çenenin eksik olan kısmı için özel olarak hazırlanmış implantlar, ağız içinden girilerek, çene kemiğine vidalanmaktadır. Kesi ağız içinden yapıldığı için herhangi bir harici iz kalması söz konusu olmaz. Tek seferde gerçeleştirilen bu yöntem sonucunda çene istenilen şekline tek seferde ulaşır, 1 gece hastane yatışı ve ameliyat sonrası 2 günlük dönemde özel sıvı diyet ile beslenmeyi takiben normal hayata dönülür. Takip eden aylarda ameliyatla ilgili şişliklerin gerilemesi ve nihayi sonuç ortaya çıkar.

Ayrıca rinoplasti ameliyatı yapılacak hastaların çene ucu projeksiyonları, ameliyat öncesinde mutlaka değerlendirilmelidir. Eğer bu değerlendirme yapılmazsa ameliyat sonrası dönemde yüz oranları sağlanamamış olabilir ve burun, nisbi olarak büyük görülebilir. Rinoplasti yaptığımız hastalarda aynı seansda sıklıkla çene ucu protez ameliyatı da gerçekleştirmekteyiz.