LAZER JİNEKOMASTİ

JİNEKOMASTİ AMELİYATI

Jinekomasti bilindiği üzere erkeklerdeki “meme büyümesidir”. Bundan yaklaşık 10-15 yıl önceki jinekomasti hastaları genellikle boy kilo oranı normal olan “yağsız” erkek hastalar iken, son yıllardaki jinekomasti hastaları ise vücudunda genel bir yağlanmanın memedeki devamlılığı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Çok büyük bir kısmı idiopatik dediğimiz, sebebi belli olmayan jinekomasti olarak sınıflandırılırken diğer küçük bir yüzdesi ise hormonal bir bozukluğun bir sonucu olarak ortaya çıkar. bu ikinci durumun tedavisi altta yatan hastalığı tedavi etmekten geçer; bu azınlık grup hastalara “lazerle meme düzeltme” ameliyatı yapılmamalıdır.

Jinekomastinin tedavisindeki en önemli nokta, cerrahiyi hiç iz bırakmadan yapılabilmektir.

Lazerle jinekomasti düzeltilmesini hiç iz bırakmadan yapmak mümkün müdür?

Evet mümkündür. Evresi kaç olursa olsun lazerle jinekomasti ameliyatında sadece çok küçük delikler açarak yapmak mümkündür. Bu deliklerin bırakacağı izler çok küçük olacağından bu ameliyatları izsiz olarak nitelemekteyiz.

Kadın memesi benzeri hale gelse bile hiç deri çıkartılması yapmadan lazerle jinekomasti düzeltilmesi yapmak mümkün müdür?

Evet mümkündür; lazer enerjisi ile memenin sarkık olan derisi sıkılaştırılabilmektedir. Klasik liposakşın ameliyatı ile derinin sıkılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Lazerle meme düzeltilmesi yapıldıktan sonra ne zaman fizik aktiviteye başlanabilir?

Fizik aktiviteye genellikle 1 hafta sonra başlanabilir.

Çocuklarda meydana gelen jinekomasti ameliyat edilebilir mi?

Çocuklarda meydana gelen jinekomasti genellikle obezite veya karbonhidrat ağırlıklı, “fast food”

tarzı denilen beslenme neticesinde ortaya çıkmakta ve karaciğer yağlanmasına eşlik etmektedir. İyi bir diyet ve fiziksel aktivitenin arttırılması ile genellikle gerilemektedir. Ancak 18 yaşını doldurmadan erkeklerde jinekomasti ameliyatı düşünülmez.

Jinekomasti nasıl sınıflandırılmaktadır?

Jinekomasti eşlik eden deri genişlemesine göre birden dörde kadar sınıflandırılmaktadır. Birinci evrede henüz meme derisi genişlememişken dördüncü evrede kadın memesine benzer meme altında çizgi (inframamari fold) oluşmuştur.

Lazerle Jinekomasti düzeltilmesi ameliyatı lokal anestezi altında yapılabilir mi?

  1. ve 2. Evre jinekomasti ameliyatları kişinin durumuna göre lokal anestezi altında yapılabilirken, ileri evre lazer jinekomasti ameliyatlarınde genel anestezi tercih edilmektedir.

Lazer jinekomasti ameliyatı düzeltilmesinde hangi amaçla kullanılmaktadır?

Lazer enerjisi ile yapılan lazer jinekomasti ameliyatlarında kan damarlarından kanama daha az meydana geldiği için şişlik morluk daha az oluşmakta; dolayısıyla iyileşme süreci daha hızlanmaktadır. Ancak lazer enerjisinin primer amacı gevşek olan derinin sıkılaştırılmasıdır.

 

Jinekomasti ameliyatında kesi yapılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Klasik ameliyat yöntemleri ile kesi yapılarak yapılan jinekomasti ameliyatlarından sonra erkek memesinde “iz” kalmaktadır. Erkeklerde göğüs bölgesinde “iz” kabul edilemez. Bu sebepten dolayı her ne olursa olsun kesi yapılmamalıdır. Lazer jinekomasti düzeltilmesi ameliyatı yapılırken sadece birkaç milimetrelik deliklerden girilerek ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Lazerle jinekomasti düzeltilmesi ameliyatlarını hangi branş yapmaktadır?

Jinekomasti ameliyatı, lazer tecrübesi olan plastik cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Genel cerrahlar tarafından kesinlikle yapılmamalıdır.

ERKEK VÜCUT ŞEKLİ BOZULUYOR MU?


Jinekomasti
bilindiği gibi erkeklerde kadın tipi meme büyümesidir. Oldukça sık rastlanan bir durum olmakla birlikte yaşlanma ile beraber görülme sıklığı %30-40 lara kadar çıkmaktadır. İlaç- marihuana kullanımı, bir takım hormonel bozukluklar nedenler arasındadır.
Son zamanlarda özellikle jinekomastinin vücut geliştirme ile düzeleceği ile ilgili toplumda yaygın bir kanı var. Ancak vücut geliştirme sürecinde kullanılması tavsiye edilen anabolik steroid denilen takviye ilaçlarının kullanımı jinekomastiyi daha da tetiklediği bilimsel bir gerçektir.
Günümüzde özellikle ergenlik dönemi beslenme bozuklukları ve obezitenin yaygınlaşmasıyla erkek vücut şeklinde kadınsılaşma tarzında değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Bel bölgesinde kalça ve bacaklardaki yağlanma tolere edilebilmekle beraber meme bölgesi büyümesi genç bir erkek için kabul edilemez bir durum haline gelmektedir.

 

JİNEKOMASTİ AMELİYATINI KİM YAPMALIDIR?


Tıpta özellikle son zamanlarda “sınır ihlali” denilen bazı branşların maddi çıkarlar doğrultusunda yapmaması gereken ameliyatları yapması diye bir durum söz konusudur. Jinekomasti ameliyatları genel cerrahlar tarafından yapılmakla birlikte sekonder deformite dediğimiz yeniden aynı ameliyata gereksinim duyacak hale gelme sıklığı çok artmıştır. Subkutan mastektomi denilen kadın memesine yapılan bir ameliyatın benzeri jinekomastide uygulanmakta, meme başı çevresinde kesiler yapılarak doku çıkartılması sonucu aşırı genişlemiş ve kabul edilemez izler kalmaktadır. Oysaki bu ameliyatı yaptırmak isteyen gençlerin esas hedefi, yazın plajda dolaştığı zaman ameliyat olduğunun anlaşılmaması ve bu sorundan tamamen kurtulmuş olmaktır.

Ameliyatta hiç doku çıkarmadan sarkmış ve genişlemiş olan meme derisi gerilebilir mi?
“Her jinekomasti, memede herhangi bir kesi yapılmadan ve doku çıkarılmadan düzeltilebilir. Bunu sadece plastik cerrahlar yapabilir.”

Memede hiç kesi yapmadan sarkmış ve genişlemiş olan meme derisi nasıl sıkılaştırılıyor?
Bu sıkılaştırma işlemi Lazer yardımı ile gerçekleştirilmektedir.

Ameliyattan sonra eski hayata ve spor faaliyetlerine ne zaman başlanıyor?
Ameliyattan 1 gün sonra iş hayatına başlanmakla birlikte hastalara 1 gün sonra yüzme ve göğüs kaslarını kasıcı spor haricinde hemen spor yapmaya başlamaları tavsiye edilir. Bu şekilde ameliyatla oluşan ödem daha çabuk atılıp hayat hemen normalleşmektedir.

Uygun vakalarda, liposculpture dediğimiz yağ ile şekillendirme de yaparak, göğüs bölgesinde istenmeyen bölgedeki fazla yağı alarak olması gerektiği yere taşıyabilmekteyiz. Bu şekilde göğüs bölgesinde atletik görüntü elde edilebilmektedir.