Kaş Kaldırma Ameliyatı

Kaş Kaldırma; kaş, şekli ve konumu itibariyle yüz ifademizin dışa yansımasıdır. Aşağı konumlu bir kaş yorgunluk ve üzüntünün ifadesi olabilirken ayrıca aging dediğimiz yaşlanma sürecinin de bir parçasıdır.

Kaş, kendi içindeki konfigürasyonu ve yüzün içindeki harmonisi ile ayrı ayrı değerlendirildikten sonra şekillendirilmelidir. Böylelikle sadece gençliğin ve güzelliğin değil ayrıca ifadenin de güçlülüğü doğacaktır.

Kaşın düşüklüğü iki şekilde tezahür eder; bunlardan birincisi kaşın genel olarak düşüklüğü, diğeri ise kaşın kuyruk kısmının düşüklüğüdür. Nedeni her ne olursa olsun çözümü, kaş kaldırma prosedürlerinden birinden geçer.

Kaş Kaldırma Yöntemleri

Kaş kaldırma prosedürleri ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemlerle yapılmaktadır. Ameliyatsız bu yöntemler arasında en basit olanı olup 4 ay gibi sürelerle tekrarlanmalıdır. Ayrıca cerrahi iplerle askılama işlemleri de mevcut olup bu yöntemle de kaşın tamamı veya kuyruk kısımları kaldırılabilmektedir. Kalıcı olarak yapılan bu yöntem ise kaşın ameliyatla kaldırılmasıdır. Göz kapağı germe ameliyatının bir parçası olarak göz kapağı kesisinden girilerek de yapılabildiği gibi, şakak bölgesinden yapılan bir kesi ile kaş bölgesine ulaşılır ve kaşın kuyruk kısmı yüz ün sarkmayan bölgelerine sabitlenir. Bu ameliyatta kaşın sadece kuyruk kısmında yükselme meydana gelir. Kaşın bütün olarak kaldırılma ameliyatında ise yine saç içinden alın bölgesi boyunca yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir, bu endoskopik olarak da yapılabilmektedir.