KÖK HÜCREYLE GENİTAL GENÇLEŞME

GENİTAL GENÇLEŞME

KADIN GENİTAL BÖLGEYE KÖK HÜCRE YAĞ TRANSFERİ UYGULAMASI

Yaşla beraber özellikle çoklu doğumlar ya da aşırı kilo alıp vermeler sonrası büyük dudaklarda boşalma, gevşeme ve sarkma meydana gelir. Bu durum aşırı zayıflamalardan sonra da görülmektedir. Oysaki büyük dudak bölgesinin gergin ve dolgun görünmesi arzu edilen bir tercihtir.

Bu problemin tedavisinde kök hücre yağ transferi yapılmaktadır. Karın veya bacak bölgesindeki Yağ dokudan özel yöntemlerle elde edilen aspirat, birtakım işlemlerden geçtikten sonra içindeki kök hücre zengin kısmı ayıklanır ve büyük dudak bölgesine enjeksiyon yapılır. Bu işlem sonrası herhangi bir iz kalmaz. İşlem lokal anestezi altında yapılır ve hasta akabinde ayağa kalkar. Kişinin kendi yağı kullanıldığı için herhangi bir doku reddi reaksiyonu gözlenmez.

Hazır kök hücre saflaştırılmışken aynı aspirat ile G-noktası hassaslaştırılması da yapılabilir. Bu işlem de lokal anestezi altında yapılabilmekle beraber eğer başka cerrahiler ile kombine edilecek ise o zaman genel anestezi tercih edilebilir.

Kadın genital bölgesi bir bütün olarak değerlendirilmelidir, çünkü yapılardan biri etkilendiğinde genellikle diğerinde de problemler görülebilmektedir.