POPO DİKLEŞTİRME ESTETİĞİ

POPO KALDIRMA

Popo dikleştirme ameliyatları, genellikle kadınlar tarafından arzulanan bir durum olmanın yanı sıra zaman zaman erkelerde de ihtiyaç olabilmektedir.

Popo dikleştirme ihtiyacı, poposu genetik olarak sarkık olan bir insanda olabileceği gibi, yaşla birlikte veya çoklu doğum, aşırı kilo verme sonralarında da olabilir.

Popo sarkıklığı çevresel olarak değerlendirilmeli, eğer sarkıklığa karın sarkıklığı da eşlik ediyorsa çevresel olarak bir düzeltme yapılmalıdır.

Popo dikleştirme endikasyonu koyarken poponun alt ve üst kısımları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Aşırı sarkık olan popolarda, üst kısımlardan yapılan kaldırma işlemleri bazı durumlarda yeterli düzelme sağlayamadığından poponun alt çizgisi üzerinde ilave işlem yapmak da gerekebilir.

Popo dikleştirme ameliyatlarında eğer popo yeterli büyüklükte ise, aşağıya sarkmış olan poponun yağ  dokusu aynı meme dikleştirme ameliyatında olduğu gibi yeniden şekillendirilip projeksiyon sağlanabilir. Genel anestezi altında yapılan bu popo dikleştirme ameliyatı sonraki sürecinde yüz üzeri yatış pozisyonu sağlanması gerektiğinden  meme ameliyatları ile birlikte yapılması tercih edilmez. Çünkü meme ameliyatlarından sonra hasta, yüz üzeri yatırılmaz.

Poponun aşırı sarkık olması durumlarında, brazilya tipi yağ transferi ile bu popo sarkıklığı düzeltilemez, bu sebepten dolayı popo dikleştirme ameliyatları brazilya tipi yağ transferi ameliyatıları ile karıştırılmamalıdır.

Popo dikleştirme ameliyatlarında iz, iç çamaşırın içinde kalacak şekilde planlanır. Bu iz bazen poponun üst tarafında bazen alt tarafında bazen de içtarafında planlanmaktadır.

Popo dikleştirme ameliyatlarını poponun şekillendirme ameliyatları olarak düşünme gerekir; yani popo dikleştirilirken basen bölgesine de müdahale etmek veya poponun selulitik olan kısmına yağ transfer etmek gerekebilir.

Popo dikleştirme ameliyatlarından sonra, diğer ameliyatlarda olduğu gibi bir korse takılmaktadır, bu korsenin en az 3 hafta, bazı durumlarda daha da uzun kullanılması gerekebilir; 1 gece yatış sonrası hasta taburcu edilir, Popo dikleştirme ameliyatı sonrasındaki 1 aylık süreçte hasta, oturma esnasında yumuşak bir yastık kullanmalıdır ve aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır